FANDOM


เสงี่ยม

อนินทิตา ในบท นางสาวสุวรรณ

อนินทิตา อาขุบุตร หรือชื่อเดิมคือ เสงี่ยม นาวีเสถียร (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 — 13 สิงหาคม พ.ศ. 2507) เป็นนักแสดงหญิงคนแรกของไทยจากภาพยนตร์เรื่อง นางสาวสุวรรณ

ผลงานภาพยนตร์ Edit

โปสเตอร์ ภาพยนตร์ รับบทเป็น
No image available
นางสาวสุวรรณ เสงี่ยม