FANDOM


Filmbarnstar
บทความนี้ได้รับการเสนอเป็นภาพยนตร์คัดสรร ประจำเดือน มิถุนายน 2557
ท่านสามารถพัฒนาบทความให้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่านี้ หากต่ำต้อย สามารถถอดถอนภาพยนตร์คัดสรรได้

นางสาวสุวรรณ เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของไทย อำนวยการสร้าง เขียนบท และกำกับการแสดงโดยโดยนายเฮนรี แมคเร ชาวสหรัฐอเมริกา เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมรถไฟหลวง และกรมมหรสพหลวงอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ

ภาพยนตร์ถ่ายทำในกรุงเทพ ที่พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวราราม วัดพระเชตุพน และต่างจังหวัดที่หัวหิน บางปะอิน เชียงใหม่

ภาพยนตร์ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2466 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ฉายในสหรัฐอเมริกาในชื่อว่า Kingdom of Heaven ปัจจุบันฟิล์มสูญหายไปแล้ว คงเหลือแต่รูปภาพและของชำร่วยที่เกี่ยวข้อง ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นักแสดงEdit

ภาพ ชื่อ รับบทเป็น
เสงี่ยม
เสงี่ยม นาวีเสถียร สุวรรณ
No portrait
ขุนรามภรตศาสตร์ (ยม มงคลนัฏ) กล้าหาญ
No portrait
หลวงภรตกรรมโกศล (มงคล สุมนนัฏ) ก่องแก้ว

ทีมงานEdit

ภาพ ชื่อ ตำแหน่ง
Henry MacRae - Apr 1921 FD
เฮนรี แม็กเร ผู้กำกับ
No portrait
รอเบิร์ต เคอร์ ผู้ช่วยผู้กำกับ
No portrait
ดาล คลอว์ซัน ช่างภาพ